loader

Defence Türkiye

CMMI Farkındalık Eğitimi                           

Amaç

Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI), CMMI Enstitüsü tarafından kurumların farklı süreç gereksinimlerini tek bir model ile karşılamak ve kullanılan değişik yetenek olgunluk modellerini tek bir yapı altında birleştirmek amacıyla tanımlanmış ve Amerika Pittsburgh’daki Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından geliştirilmiş bir süreç yönetim modelidir. CMMI, sadece yazılım üreten kurumların değil, bütünleşik sistem geliştiren veya sistem/yazılım satın alan kurumların süreç iyileştirme çalışmalarını yönlendirecek bir çerçeve sunmaktadır.
Bu eğitim seminerinin amacı; CMMI temel kavramlarını sunmak ve CMMI esaslı süreç yönetim modelini yerleştirmek isteyen kurumlara yol gösterici bilgiyi aktarmaktır. Seminer kapsamında, CMMI yaklaşımı ve modelin her iki gösterimi (basamaklı ve sürekli) tanıtılacaktır. Süreç alanları detaylı olarak incelenecek ve katılımcıların CMMI modelini esas alarak iyileştirme yapabilmelerine olanak sağlayacak bilgi ve yöntemler anlatılacaktır. 
 

Kimler Katılabilir? 

Kalite yöneticileri ve uzmanları, yazılım proje yöneticileri, BT proje yöneticileri, sistem/yazılım geliştirme uzmanları.
 

Ön Koşul 

Seminere katılım için bir ön koşul olmamakla birlikte temel süreç ve kalite kavramlarının bilinmesi yararlı olacaktır.
 

İçerik

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:
     Süreç yönetimi esasları ve model esaslı süreç iyileştirme 
     CMMI temel kavramları ve yapısı
     CMMI basamaklı ("staged") ve sürekli ("continuous") gösterimleri
     CMMI basamaklı gösterimi olgunluk seviyeleri, ortak özellikler ve genel uygulamalar
     Seviye 2 süreç alanları ve gereksinimleri
     Seviye 3 süreç alanları ve gereksinimleri
     CMMI sürekli gösterimi yetenek seviyeleri ve genel model bileşenleri
     "Süreç Yönetimi" süreç kategorisi 
     "Proje Yönetimi" süreç kategorisi 
     "Mühendislik" süreç kategorisi 
     "Destek" süreç kategorisi  
 

Kazançlar  

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:
     Süreç yönetimi kavramları 
     CMMI özellikleri ve yapısı
     CMMI basamaklı ve sürekli gösterimleri arasındaki farklar
     CMMI süreç alanları ve karşılanması beklenen gereksinimler
     CMMI esaslı iyileştirme projesinden beklentiler
     CMMI esaslı iyileştirme çalışmalarında görev alabilmeyi sağlayacak temel bilgi
     CMMI’ın süreç yönetimi kapsamındaki yeri
 Kurum gereksinimleri doğrultusunda süreç yönetimi çalışmalarını başlatabilecek altyapı 
 

Süre

2 gün

;