loader

Defence Türkiye

DANIŞMANLIK & EĞİTİM DEFTR;

zamanın ve kaynakların etkili biçimde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla firmalara kalite yönetimi model ve standartları, stratejik planlama, proje yönetimi, girişimcilik ve inovasyon konularında danışmanlık, eğitim ve mühendislik hizmeti vermek üzere DEF TR bünyesinde bir sinerji oluşturmak maksadıyla iş birliği-güç birliği anlayışı ile özerk bir yapıda çalışmalarını yürütmektedir. Çalışmalarını ağırlıklı olarak savunma sanayi ile ilgili kuruluşlarla sürdüren DEF TR yurt dışı kuruluşlara da hizmet vermeyi hedeflemektedir.

;